Thi công Nền và Móng

Thí nghiệm O-cell

Giới thiệu chung

Thí nghiệm O-cell là một dạng thí nghiệm nén tĩnh – thử tải cọc với những đặc điểm nổi bật về việc tiết kiệm thời gian và không gian yêu cầu cho thí nghiệm, thí nghiệm O-cell được thực hiện từ điểm ở giữa thân cọc hay ở gần mũi cọc thay vì lực tác dụng lên đỉnh cọc như trong phương pháp nén tĩnh truyền thống. Kích thủy lực, tải trọng lớn, bỏ lại trong thân cọc sau thí nghiệm được gắn trước vào thân cọc trong quá trình thi công cọc. Lực thí nghiệm sẽ tác dụng theo hai chiều ngược nhau: lực hướng lên trên chống lại ma sát thành của phần trên và lực hướng dưới chống lại sức chống mũi, ma sát phần dưới của cọc

FECON là đơn vị tiên phong triển khai thí nghiệm O-cell tại Việt Nam cho cọc khoan nhồi cũng như barret, cho cọc trong trung tâm thành phố cũng như các cọc ở giữa sông, từ một tầng O-cell đến hai tầng O-cell trên một cọc thí nghiệm.

Lợi ích và ưu điểm:

  • Không cần sử dụng dàn chất tải hoặc hệ neo
  • Chỉ mất vài giờ để lắp đặt kích O-cell vào lồng thép. Thực hiện đơn giản, thí nghiệm O-cell cho phép kỹ sư các bộ số liệu độc lập về sức chống mũi và sức kháng ma sát thành của cọc
  • Thí nghiệm O-cell đã chứng tỏ hiệu quả về kinh tế hơn so với phương pháp nén tĩnh truyền thống (ở trên sông hoặc tải trọng thí nghiệm lớn)
  • Thí nghiệm O-cell cho phép sử dụng hiệu quả với cọc Barret, cọc PHC, cọc ống thép và cọc nghiêng. Các cọc này sau khi thí nghiệm vẫn có thể sử dụng cho kết cấu sau này bằng cách bơm vữa.

Các công trình tiêu biểu:

  • Rạp Kim Đồng
  • Cầu dây văng Cao Lãnh

Dự án

Liên quan