Dự án

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư TOA Corporation
Công việc

Xử lý nền bằng phương pháp:Thi công cắm bấc thấm kết hợp gia tải hút chân không.

Thời gian Bấc thấm: 11.447.652m; Hút chân không: 41.500m2.
Địa chỉ Tháng 22/1/2014 đến tháng 31/7/2014