Dự án

Mở rộng cảng Thilawa (Myanmar)

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Toyo (Nhật Bản)
Công việc

Xử lý nền bằng phương pháp bấc thấm

Thời gian 2016-2017
Địa chỉ Myanmar

Dự án

Liên quan