Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp

Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp

Sau hơn 30 năm Đổi mới kinh tế, hệ thống đô thị Việt Nam đã và đang phát triển cả về lượng và chất. Cả nước đã có trên 813 đô thị với tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 37,5% (năm 2017). Đô thị hóa tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn, lan tỏa và phân bố đồng đều hơn trên phạm vi cả nước. Những khu đô thị “xanh và bền vững”, với hệ thống hạ tầng thông minh, thân thiện, được ứng dụng các công nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tính trung lập về công nghệ, có khả năng tương thích với nhiều nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Tại đó, người dân được lấy làm trung tâm, hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng lợi ích, tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý.

Nắm bắt xu hướng đó, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo, FECON còn mở rộng đầu tư sang mảng phát triển đô thị cùng các đối tác đã có nhiều kinh nghiệm trên thế giới để góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam từ trên 30% hiện nay lên khoảng 50% trong những năm 2030.

Hiện FECON đang nghiên cứu đầu tư một số dự án bất động sản như:

  • Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Diện tích: 5,9ha/Tổng mức đầu tư: 359 tỷ đồng);
  • Khu nhà ở dịch vụ và đô thị, công nghiệp Như Quỳnh - thị trấn Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên (Diện tích: 37.09ha/Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 1.430 tỷ đồng);
  • Khu đô thị Thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp Nhân Hòa – thị xã Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên (Diện tích: 325ha/Tổng mức đầu tư: 13.000 tỷ đồng);
  • Khu Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở Sa Đéc (Diện tích: 37.09ha/Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 1.430 tỷ đồng)

Cùng với đó là các dự án khu công nghiệp như:

  • Khu công nghiệp Thái Đào – Lão Hộ huyện Lạng Giang, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang (Diện tích: 190ha/Tổng mức đầu tư: 1.950 tỷ đồng);
  • Khu công nghiệp Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Diện tích: 129ha/Tổng mức đầu tư: 1.160 tỷ đồng);
  • Khu công nghiệp Yên Phong 2 – huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh (Diện tích: 655ha/Tổng mức đầu tư : 6.000 tỷ đồng)

Dự án

Liên quan