Phát triển đô thị và khu công nghiệp

Phát triển đô thị và khu công nghiệp

Sau hơn 30 năm Đổi mới kinh tế, hệ thống đô thị Việt Nam đã và đang phát triển cả về lượng và chất. Cả nước đã có trên 813 đô thị với tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 37,5% (năm 2017). Đô thị hóa tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn, lan tỏa và phân bố đồng đều hơn trên phạm vi cả nước. Những khu đô thị “xanh và bền vững”, với hệ thống hạ tầng thông minh, thân thiện, được ứng dụng các công nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tính trung lập về công nghệ, có khả năng tương thích với nhiều nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Tại đó, người dân được lấy làm trung tâm, hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng lợi ích, tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý.

Nắm bắt xu hướng đó, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo, FECON còn mở rộng đầu tư sang mảng phát triển đô thị cùng các đối tác đã có nhiều kinh nghiệm trên thế giới để góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam từ trên 30% hiện nay lên khoảng 50% trong những năm 2030.