Xử lý nền

Đầm động

Giới thiệu chung

Thi công đầm động là phương pháp thả rơi tự do quả nặng xuống mặt nền tạo ra động năng làm cho các hạt đất sắp xếp lại chặt hơn, qua đó tăng khả năng chịu tải, giảm độ lún và giảm thiểu khả năng hóa lỏng của nền.

Ưu – nhược điểm

1. Ưu điểm

  • Phương pháp thi công đơn giản và dễ dàng kiểm soát chất lượng;
  • Giá thành rẻ hơn các phương pháp khác với cùng điều kiện địa chất áp dụng;
  • Tiến độ thi công nhanh.

2. Nhược điểm

Trường hợp thi công đầm động tại các khu vực gần sát công trình có sẵn thì cần có biện pháp giảm rung chấn để giảm ảnh hưởng đến các công trình đó.

Quy trình thi công


Dự án

Liên quan