Dự án

Đại học Phenikaa Hà Nội

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Tập đoàn Phenikaa
Công việc

Tổng thầu

Thời gian 8/2019
Địa chỉ Hà Nội

Dự án

Liên quan