Công bố thông tin

CBTT: V/v Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  • 02.02.2021
  • |
  • 208 (Lượt xem)

Kính gửi Qúy cổ đông,

Công ty CP FECON xin trân trong CBTT: V/v Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *