Công bố thông tin

CBTT - Thông báo về việc Hủy và Cấp lại Giấy chứng nhận Cổ phần do bị mất của Cổ đông

  • 09.07.2020
  • |
  • 494 (Lượt xem)

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông CBTT - Thông báo về việc Hủy và Cấp lại Giấy chứng nhận Cổ phần do bị mất của Cổ đông

Chi tiết xem Tại đây

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *