Công bố thông tin

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần

  • 26.08.2020
  • |
  • 466 (Lượt xem)

Công ty CP FECON xin gửi Quý cổ đông thông tin v/v nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty

Thông tin chi tiết Nghị quyết tại đây

Xem Biên bản cuộc họp tại đây

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *