Công bố thông tin

CBTT: BCTC đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2020

  • 31.08.2020
  • |
  • 363 (Lượt xem)

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông: 

  • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY
  • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *