Công bố thông tin

CBTT: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

  • 28.04.2023
  • |
  • 1162 (Lượt xem)

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tập đoàn FECON trân trọng công bố: 

  1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024: TẠI ĐÂY
  2. Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (Ông Trương Văn Bình - thành viên Ban Kiểm soát): TẠI ĐÂY

 

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *