Công bố thông tin

CBTT: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ đối với mã trái phiếu FCNH2123001

  • 16.06.2023
  • |
  • 170 (Lượt xem)

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, 

Kính gửi các Quý cổ đông, 

Tập đoàn FECON trân trọng công bố về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ đối với mã trái phiếu FCNH2123001:

Văn bản số 217/2023/CV-TCKT.FECON ngày 16/6/2023: Chi tiết

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *