Công bố thông tin

CBTT: Báo cáo tài chính bán niên soát xét

  • 30.08.2019
  • |
  • 109 (Lượt xem)

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông:

  • Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem tại ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *