Dự án

Đường nối cầu Tân Vũ – Lạch Huyện

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty TNHH 1TV 17, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Công việc

Thi công cọc cát D400

Thời gian 2015
Địa chỉ Hải Phòng

Dự án

Liên quan