Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT v/v nới room nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Công bố thông tin về Nghị quy...

Đính chính số liệu BCTC hợp nhất 2016 sau kiểm toán

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Công bố thông tin về việc đín...

Thông báo mời họp và Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Thông báo mời họp Đại hộ...

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính công ty mẹ ...

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Thông báo v/v ngày đăng ký cu...

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Công bố thông tin về việc tha...

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quam (Hà Thị Bích)

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu ...

Công bố Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ công ty

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Công bố Chuyển đổi trái phiếu...

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2016

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị cô...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (Hà Thị Bích)

Công ty CP FECON xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ ...

Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Công ty Cổ phần FECON xin gửi tới quý cổ đông quyết định của HĐQT về v...

Thông báo về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng FCC

Công ty CP FECON xin gửi đến quý cổ đông công bố thông tin về việc chu...

1/512345
[wysija_form id="1"]