Công ty Cổ phần FECON xin gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm về – Báo cáo Tài chính của các năm được tổng hợp lại. Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

(*)  là trường bạn bắt buộc phải nhập

[wysija_form id=”2″]