Banner

THÔNG TIN QUẢN TRỊ

Phạm Thị Hồng Nhung

Trưởng Ban Kiểm Soát

Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý điều hành. Hiện bà đang giữ vị trí Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON.  

Nguyễn Tiến Thành

Thành viên BKS

Là Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Kế toán trường Học viện tài chính, ông Nguyễn Tiến Thành đã có 6 năm kinh nghiệm làm kiểm toán tại các công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế như IFC, AFC, PKF. Hiện ông Nguyễn Tiến Thành đang giữ chức vụ Chuyên viên kiểm toán nội bộ - Ban Kiểm soát nội bộ của Công ty mẹ...

Trần Công Tráng

Thành viên BKS

Với gần 20 năm kinh nghiệm ngành Kế toán tại các công ty Xây dựng lớn, ông Trần Công Tráng hiện đang giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn địa kỹ thuật hạ tầng Golden Earth. Ông còn nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tổ chức khác trong hệ thống như: Trưởng ban kiểm soát Công ty KFH, Trưởng Ban kiểm s...