Trần Trọng Thắng

Ông có bề dày trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành xử lý thi công nền móng công trình.Tốt nghiệp  Kỹ sư Địa chất công trình – Địa kỹ thuật trường Đại học mỏ địa chất, Ông là thành viên sáng lập Công ty, là người góp phần quan trọng trong công tác quản lý thiết bị, phát triển năng lực thi công của FECON. Với kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành,hiện tại ông đang giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT công ty.