Phùng Tiến Trung

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành xây dựng, Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại Việt Nam. Ông hiện đang giữ chức vụ  Giám đốc Trung tâm tư vấn thiết kế kết cấu 2 – Công ty CP tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC), đồng thời là thành viên HĐQT Công ty CP khoáng sản FECON. Ông là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty FECON từ ngày đầu thành lập cho đến năm 2014. Đến năm 2015, ông tham gia HĐQT Công ty.