Phạm Việt Khoa

Với trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành xử lý thi công nền móng công trình, Ông là người sáng lập, đặt nền móng và xây dựng chiến lược phát triển của FECON. Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngành Cơ học đất, Nền móng, Công trình ngầm, Ông đã trải qua một loạt các vị trí quan trọng tại các Tổng công ty Nhà nước như Licogi, TEDI trước khi thành lập FECON và phát triển Công ty đến ngày hôm nay. Năm 2014, Ông được vinh danh trong Top 10 doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam (giải thưởng Sao Đỏ)