Phạm Trung Thành

Ông Phạm Trung Thành là cử nhân Sư phạm Hóa học, đã có  hơn 10 năm công tác tại Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON. Hiện ông đang giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty CP Khoáng sản FECON. Từ năm 2019, ông Phạm Trung Thành được trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.