Nguyễn Hữu Thái Hòa

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa tốt nghiệp Thạc sỹ Ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học CEIBS, Thượng Hải.. Ông đã có hơn 10 năm làm Cố vấn cao cấp và Giám đốc chiến lược cho Bộ Khoa học và Công nghệ VN, Các tập đoàn lớn như Schneider Electric, FPT, VNPT, VNDirect… Hiện ông đang là Cố vấn Cao cấp PCT HĐQT và Ban chiến lược KHCN cho Viện Dầu khí Việt Nam.