Hà Thế Phương

Tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT FECON, Ông là một thành viên trong nhóm sáng lập ra FECON. Ngoài việc góp phần phát triển thương hiệu FECON trong lĩnh vực thi công xử lý nền móng, Ông đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng và phát triển mảng sản xuất cọc ly tâm dự ứng lực, một cột trụ chính trong lĩnh vực kinh doanh của FECON. Ông hiện đang đồng thời nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM)