Hà Thế Lộng

Cùng với nhóm sáng lập Công ty, Ông đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc phát triển FECON từ những ngày đầu thành lập và đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong mảng sản xuất cọc, tạo nên thương hiệu FECON Pile trên thị trường, đặc biệt là khách hàng nước ngoài ghi nhận. Ông đã trải qua hàng loạt các vị trí quan trọng tại FECON như Giám đốc sản xuất, Giám đốc Công ty TNHH Cọc bê tông dự ứng lực FECON và hiện đang đồng thời giữ vị trí Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCN)