Công bố thông tin

Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐQT.FECON ngày 24/10/2023 của HĐQT v/v phê duyệt thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền

  • 24.10.2023
  • |
  • 177 (Lượt xem)

Thông báo chi tiết: TẠI ĐÂY

Tin liên quan

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *