Sản xuất thi công cọc các loại

Thi công cọc khoan nhồi

  Công trường Mỹ ĐÌnh Pearl đang thi công cọc khoan nhồi Hạ lồng ...

Thi công cọc khoan thả

Thi công cọc bằng búa đóng

Thi công cọc bằng máy ép thủy lực