Xử lý nền

FECON là nhà thầu Việt Nam tiên phong ứng dụng thành công các công nghệ hiện đại trong xử lý nền đất yếu như công nghệ cố kết chân không, thi công khoan phụt cao áp, thi công cọc cát dầm, thi công dầm động và các phương pháp xử lý nền đất yếu truyền thống khác tại Việt Nam.

Sản xuất bấc thấm chất lượng cao phục vụ xử lý nền

 

Video trực quan về các phương pháp thi công xử lý nền đất yếu