Thi công hạ tầng

FECON đã tích hợp những nguồn lực sẵn có là lợi thế trong lĩnh vực nền móng công trình ngầm và các nguồn lực bên ngoài thông qua việc hợp tác chiến lược với các đơn vị thi công hàng đầu tại Việt Nam đê thi công các dự án đường bộ và cảng đường thủy tại Việt Nam.

Thi công đường bộ

Thi công cảng đường thủy

Thi công xây dựng