Công trình ngầm

FECON lựa chọn hướng đi kết hợp với các đối tác hàng đầu như Raito Kogyo (Nhật Bản) và TREVI (Italy) để tham gia vào các dự án ngầm đô thị tại Việt Nam. Trước mắt FECON có thể đảm nhiệm các công việc liên quan đến khảo sát địa kỹ thuật, thi công khoan phụt vữa áp lực cao, thi công hệ thống chắn giữ, bê tông vỏ hầm và quan trắc công trình đào sâu trong đất yếu.
Quan trac khong gian ngam