R&D và tư vấn địa kỹ thuật

Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kỹ thuật nền móng, công trình ngầm và phát triển hạ tầng được FECON đầu tư bài bản nhằm cung cấp cho khách hàng các giải pháp tổng thể, tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế trong các công trình xây dựng.

Tư vấn giải pháp tổng thể và tối ưu cho nền và móng
Ban ve 2D nen mong-ok

Không ngừng nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nền móng, công trình ngầm và phát triển hạ tầng
PTN