Khai khoáng & cung cấp vật liệu xây dựng

FECON đầu tư và khai thác các mỏ đá tại Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa và mỏ cát tại Hà Nội, Hà Nam để chủ động về nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các hoạt động sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực, đồng thời cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án lớn.
FECON Hai Đang