HT Đô thị & Môi trường

FECON hiện đang nghiên cứu tham gia đầu tư vào hạ tầng đô thị và môi trường, đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội và bảo vệ môi trường

Cung cấp nước sạch
Xử lý rác thải
Nhà máy xử lý nước thải