Hạ tầng năng lượng

FECON đầu tư vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng năng lượng, trong đó tập trung vào nguồn năng lượng tái tạo, với mục đích bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Năng lượng mặt trời
Năng lượng gió
Năng lượng khác