VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Để “chinh phục tầm cao”, FECON xây dựng một hệ thống “nền móng” vô cùng vững chắc, tạo nên bản sắc công ty với 5 yếu tố.

  Cầu thị, hướng thượng            Trách nhiệm chuyên nghiệp            Trung thực thẳng thắn
 Đam mê quyết liệt                    Đồng tâm nhất trí

 Xem chi tiết

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Trong hành trình chinh phục của mình, FECON tâm niệm rằng được góp sức vào công cuộc xây dựng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng “là sứ mệnh, là trách nhiệm mà chúng tôi không được phép bỏ qua.” Đây vừa là lời cam kết, vừa là định hướng cho những hoạt động vì cộng đồng của FECON trong những chặng đường kế tiếp.

Xem chi tiết

VĂN HÓA NỘI BỘ

Mỗi cá nhân là một màu sắc khác biệt trong bức tranh tổng thể nhiều màu mang tên FECON. Đa sắc nhưng thống nhất, gắn kết với nhau, chia sẻ với nhau để công việc là cống hiến, đồng nghiệp là người thân và để mỗi ngày làm việc là một ngày hạnh phúc.

 
Xem chi tiết

van-hoa-noi-bo