BẢN ĐỒ NHÓM CÔNG TY FECON

 

 

 • Công ty CP FECON
 • CTCP HẠ TẦNG VÀ PT ĐÔ THỊ FECON (FC I&U)
  • CT TNHH 1TV THI CÔNG XD ĐƯỜNG BỘ FCI
  • CT CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG FCC
 • CTCP CÔNG TRÌNH NGẦM FECON (FCU)
  • CTCP ĐỊA KỸ THUẬT TIÊN TIẾN RAITO FECON (RFI)
 • CTCP XỬ LÝ NỀN FECON (FC S&C)
  • CTCP FECON MILTEC
 • CTCP THI CÔNG CỌC SỐ 1 FECON (FC PL1)
 • CTCP CỌC KHOAN VÀ K.CẤU NGẦM FECON (FDB)
 • CTCP FECON SOUTH (FCS)
 • CT TNHH XD NỀN MÓNG FECON RAINBOW (MYANMAR)
 • CT TNHH XD FECON TRUNG CHÍNH MYANMAR
 • CTCP NĂNG LƯỢNG FECON (FCP)
  • CTCP NĂNG LƯỢNG VĨNH HẢO 6
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ FECON (FMS)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HẢI ĐĂNG
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON (FCM)
  • Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn
 • CTCP CHO THUÊ TBXD KANAMOTO FECON HASSYU (KFH)
 • Các văn phòng đại diện
  • 1. văn phòng đại diện Seoul
  • 2. văn phòng đại diện Tokyo