Giới thiệu

FECON SOUTH

Công ty Cổ phần FECON South được thành lập vào tháng 6/2016 với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là thiết kế và thi công các giải pháp nền, móng và hạ tầng. Việc thành lập FECON South khẳng định quyết tâm của ban lãnh đạo công ty trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường phía Nam.

FECON South

Dự án

Nổi bật

Tin tức

Nổi bật
Xem Tất Cả
Khám phá FECON South

Công ty Cổ phần FECON South