Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Căn hộ Cao cấp 302 Cầu Giấy

TN_Coc_KN5-2wu845dbsnfclgcir3629s

Dự án   Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Căn hộ Cao cấp
1 Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy
2 Công việc tại dự án Thí nghiệm; Thử tĩnh cọc khoan nhồi 1500mm với tải trọng thí nghiệm 3,700 tấn/cọc; Siêu âm cọc đại trà
3 Khối lượng
4 Thời gian Từ tháng 9/2011 đến…
5 Địa điểm Số 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội