Trung tâm Logistics Thăng Long

 

Dự án Trung tâm logistics Thăng Long
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long
2 Công việc Tổng thầu hạng mục xây dựng kết cấu, hạ tầng và M&E
3 Thời gian Từ tháng 1/2018
4 Địa điểm Hưng Yên