Tòa nhà Hỗn hợp Cao tầng Đô thị Sông Đà

songda

Dự án  Tòa nhà Hỗn hợp Cao tầng Đô thị Sông Đà
1 Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà
2 Công việc tại dự án Thí nghiệm nén tĩnh, Siêu âm, Khoan lõi, Thí nghiệm PIT 02 cọc khoan nhồi D1200, Tải trọng thí nghiệm 2.975 tấn/cọc
3 Khối lượng
4 Thời gian Từ 06/7/2011 đến…
5 Địa điểm Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội