Tòa nhà Hỗn hợp 50 tầng – 265 Cầu Giấy, Hà Nội

toa-nha-hon-hop-50-tang-265-cau-giay-ha-noi

Dự án   Tòa nhà Hỗn hợp 50 tầng – 265 Cầu Giấy, Hà Nội
1 Chủ đầu tư Công ty CP Hạ tầng Bất động sản Việt Nam (VIID)
2 Công việc tại dự án Thí nghiệm nén tĩnh do sensor, siêu âm cọc khoan nhồi D1500 và cọc Barette, Tải trọng thí nghiệm 3,000 -3,300 tấn/cọc
3 Khối lượng
4 Thời gian Từ 25/4/2011 đến…
5 Địa điểm 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội.