The Golden – Nam An Khánh

the-golden-nam-an-khanh

Dự án The Golden – Nam An Khánh
1 Chủ đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà – Hoàng Long
2 Công việc tại dự án Thí nghiệm Nén tĩnh, đo sensor cọc khoan nhồi
3 Khối lượng
4 Thời gian Năm 2010
5 Địa điểm Khu ĐTM Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội