Nhà máy sản xuất kính 3D (xưởng 1&2) – Tổ hợp SEVT Yên Bình

143505

Dự án Nhà máy sản xuất kính 3D (xưởng 1)
1 Tổng thầu Samsung Engineering Group
2 Công việc tại dự án Cung cấp & Thi công cọc PC D350, PHC D500
3 Khối lượng  ~60.000m (30.000m cọc PC D350, 30.000m cọc PHC D500)
4 Thời gian Từ 21/1/2015 đến 21/3/2015
5 Địa điểm KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên

 

Dự án Nhà máy sản xuất kính 3D (xưởng 2)
1 Tổng thầu Samsung C&T
2 Công việc tại dự án Thi công cọc khoan nhồi D1000 & D1500
3 Khối lượng  ~6000m
4 Thời gian Từ 29/1/2015 đến 29/3/2015
5 Địa điểm KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên