Nhà máy sản xuất điện thoại di động NOKIA, Bắc Ninh

nhamaynokia

Dự án   Nhà máy sản xuất điện thoại di động NOKIA
1 Chủ đầu tư Tập đoàn Nokia
2 Công việc tại dự án Khảo sát địa chất
3 Khối lượng
4 Thời gian Từ tháng 24/2/2011 đến…
5 Địa điểm  Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Bắc Ninh