Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

 

Dự án NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 2
1 Tổng thầu Doosan Heavy Industries
2 Công việc Khảo sát địa chất, thi công cọc PHC, thi công cọc đá
3 Thời gian Từ 2018 – 5/2019
4 Địa điểm Nghi Sơn, Thanh Hóa