Dự án Metro Line 3 Hà Nội đoạn Nhổn – Ga Hà Nội

Metroline 3, FECON

Dự án Metro Line 3 Hà Nội
1 Chủ đầu tư HYUNDAI E&C – GHELLA JV
2 Công việc Công tác thí nghiệm cọc khoan nhồi, thí nghiệm cọc cho cầu U điển hình,

thí nghiệm cọc cho phần cầu đặc biệt, khảo sát địa chất, Thi công tường vây, thi công cọc cừ

3 Thời gian 11/2014 – nay
4 Địa điểm Nhổn – Ga Hà Nội