Metro Line 3 Hà Nội

Metroline 3, FECON

Dự án Metro Line 3 Hà Nội
1 Chủ đầu tư HYUNDAI E&C – GHELLA JV
2 Công việc
  • Công tác thí nghiệm cọc khoan nhồi, thí nghiệm cọc cho cầu U điển hình,thí nghiệm cọc cho phần cầu đặc biệt, khảo sát địa chất
  • Thi công cọc khoan nhồi, cọc cừ, tường vây
  • Quan trắc toàn bộ kết cấu ngầm, và cung cấp và lắp đặt kết cấu ống thép khung văng chống và đào đất, vận chuyển đổ đất cho toàn bộ không gian ngầm của dự án
3 Thời gian 11/2014 – nay
4 Địa điểm Nhổn – Ga Hà Nội