Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Dự án TỔ HỢP HÓA DẦU LONG SƠN
1 Tổng thầu Posco E&C
2 Công việc Khảo sát địa chất, xử lý nền bằng bấc thấm và kết hợp gia tải hút chân không, thi công đầm động, thi công cọc PHC
3 Thời gian Từ tháng 5/2018
4 Địa điểm Bà Rịa – Vũng Tàu