Nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite

 

Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite
1 Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenika (Huế)
2 Công việc Tổng thầu cọc khoan nhồi, kết cấu bê tông trụ thấp và khung thép
3 Thời gian Từ tháng 2/2018
4 Địa điểm  Khu CN Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế