Empire City

Dự án EMPIRE CITY
1 Chủ đầu tư Công ty Thành phố đế vường (Empire City)
2 Công việc Nhà thầu chính các công tác đất và kết cấu bê tông như: Thi công tường vây, khoan phụt vữa thân cọc, thi công hầm và đài cọc, thi công cọc PHC, thi công hạ tầng…
3 Thời gian Từ năm 2017 – 2019
4 Địa điểm TP. Hồ Chí Minh