Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gói thầu EX6

ex6

Dự án    Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gói thầu EX-6
1 Tổng thầu Tổng công ty Xây dựng và kỹ thuật GS (GS E&C – Hàn Quốc)
2 Công việc tại dự án Các công tác Khảo sát địa chất bổ sung bao gồm thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng
3 Khối lượng
4 Thời gian Từ 30/8/2011 đến….
5 Địa điểm  Từ Km 63+300 đến Km 72, Quốc lộ 5, huyện Thanh Hà và Tứ Kỳ, Hải Dương.